Örebro Science Park

Örebro Science Park och Karlskoga Science Park är 

neutrala mötesplatser där företag växer och utvecklas 
i samverkan med forskare och samhällets aktörer

Möt våra
viktigaste
verktyg

Så tänker vi

Utveckla innovativa
idéer i mötet med andra

Möten mellan kunskaper och kompetenser.
Möten mellan behov och lösningar.
Möten mellan människor.

Det är i mötet som innovativa utvecklingsidéer uppstår.

För att skapa dessa möten så erbjuder Örebro- och Karlskoga Science Park en fysisk och kreativ miljö och en utvecklingsarena. Här kan företag möta forskning och samhällets aktörer för att jobba i utvecklingsprojekt. Det är här som ni tillsammans kan bryta ny mark och generera innovativa idéer som kan leda till nya produkter, tjänster och metoder.

Nätverk

Träffa forskare, samhällets aktörer och andra innovativa företag! Genom Örebro Science Parks och Karlskoga Science Parks nätverk får du tillgång till kontakter och kunskap och du vanligtvis inte skulle få. 

Fysisk och kreativ mötesplats

Byt arbetsmiljö och möts i inspirerande lokaler, i direkt närhet till Örebro universitet eller Karlskoga centrum! Genom Örebro  och Karlskoga Science Parks fysiska och kreativa mötesplatser får du ut det mesta möjliga av dina möten. 

Profilområden

Engagera dig i starka spetsområden med internationell höjd - Distribution, Nutrition och Robotik! Genom Örebro Science Parks profilområden får du möjlighet till produkt- och tjänsteutveckling i exempelvis utvecklingsprojekt och öppna testbäddar, med slutanvändarna i fokus. 

Process- och projektutveckling

Utveckla innovativa idéer i samverkan med forskare och samhällets aktörer! Genom Örebro Science Parks process- och projektutveckling får du stöd, så att du kan fokusera på det som DU är bra på. 

Exponering

S Synliggör företaget i innovativa sammanhang och var med "där det händer"! Genom Örebro Science Parks och Karlskoga Science Parks exponering får du marknadsföring i media, på webben och i publika forum. 

Omvärldsbevakning

Bevaka det senaste inom profilområdena och innovationsområdet, samt vilka projektutlysningar som finns att söka! Genom Örebro Science Parks omvärldsbevakning får du en snabb och aktuell nulägesbild. 

Nätverk

 Forskare.

 Politiker och tjänstemän inom kommun och landsting.

• Andra myndigheter. 

• Aktörer som stöder företag och affärsutveckling. 

• Företag. 

Fysiska och kreativa mötesplatser

 Kreativa möteslokaler i NetCity, i närhet till Örebro universitet.

 Kreativa möteslokaler i Campus Alfred Nobel, Karlskoga.

• Kreativa möteslokaler i Ängens forsknings- och innovationslägenhet. 

• Kontorslokaler i NetCity (genom Klövern). 

• Kontaktskapande aktiviteter så som FIRST FRIDAY, seminarier och Lucia.

Profilområden - Distribution, Nutrition, Robotik

• Samlad och exklusiv kompetens. 

• Möjlighet till deltagande i samverkansprojekt med forskare, samhällets aktörer och andra företag. 

• Tillgång till öppna testbäddar. 
- Kliniska tester av produkter. 
- Utvärdering av produkter/tjänster/metoder. 
- Verifiering av slutanvändare. 

• Kontakt med inköpare inom offentlig sektor. 

• Exponering av företagets produkter/tjänster/metoder.

Process- och projektutveckling

• Processtöd för projektutveckling av innovativa idéer. 

• Projektriggning, inklusive att hitta projektfinansiering.

• Projektstöd och projektledning. 

Exponering

• Exponering på Örebro Science Parks och Karlskoga Science Parks webbsida, i sociala medier, i nyhetsbrev och genom pressmaterial. 

• Exponering genom utåtriktade aktiviteter.

Omvärldsbevakning

• Kompletterande information om profilområdena. 

• Aktuell information om innovations- och entreprenörskapsfrågor.

• Aktuell information om projektutlysningar och projektmöjligheter regionalt, nationellt och internationellt.

Science Park-modellen

Innovation och kreativ
utveckling kräver ett
strukturerat handlande.

Det är när vi träffas, delar med oss av oss själva som nya idéer föds. På Örebro- och Karlskoga Science Park jobbar vi målmedvetet för att skapa de bästa förutsättningarna för dig och ditt företag.

Våra profilområden

Örebro- och Karlskoga Science Park bidrar till tillväxten av den unika kompetens som finns i Örebroregionen inom profilområdena Distribution, Nutrition, Robotik, Komplexa system och Energetiska material.

Pågående projekt

Här möts företag, forskning och samhällets aktörer för att generera innovativa projektidéer och jobba i gränsöverskridande utvecklingsprojekt

Våra senaste projekt

Klicka på ett projekt för mer information

Ängens forsknings- och innovationslägenhet

Här utvecklas, testas och visas ny teknik och smarta lösningar för äldres hemmamiljö.

ExCITE

ExCITE (coordinated by S. Coradeschi ÖU) Enabling SoCial Interaction Through Embodiment) is a three year European Project that is about evaluation of robotic telepresence that is used for enhancing social interaction. ExCITE is focused particularly on one type of user groups - elderly persons.

Giraff+

Giraff+ (coordinated by S. Coradeschi, ÖU) - an EU-funded STREP which will employ Ängen for the purpose of developing and evaluating domestic activity and physiological monitoring technology for elderly people (see www.giraffplus.eu)

Remote

Remote (coordinated by A. Loutfi ÖU), A NovaMedTech funded project for the purpose of developing alarm systems that can provide soft alarm services by analysing physiological parameters using wearable sensors and smart-phone technology.

RobotERA

RobotERA (contact person Alessandro Saffiotti, ÖU) - an EU-funded IP focusing on the development and evaluation of robots for elderly assistance. Developement will include sensor systems, domestic robots and building robots (partners include Örebro University and Länsgården AB).   

Ängen RIA

NovaMedTech projekt "Ängen RIA" (coordinated by F. Pecora, ÖU) - Provides structural funding for the next 1,5 years (renewable to three years), and is intended to support the deployment of research prototypes and establishment of the Ängen RIA´s legal form in a longitudinal perspective. 

Ny teknik och smarta lösningar för äldres hemmamiljö

vision-meeting

Ängens forsknings- och innovationslägenhet

I en av seniorlägenheterna på Ängen i Örebro så finns en forsknings- och innovationslägenhet. Lägenheten ligger vägg i vägg med de vanliga, bebodda lägenheterna. Utåt sett syns ingen skillnad, men inuti forsknings- och innovationslägenheten så utvecklas, testas och visas en rad smarta lösningar för äldres hemmamiljö. Ängens forsknings- och innovationslägenhet invigdes den 26 maj 2011, och är en gemensam satsning av robotikforskningen vid Örebro universitet (AASS), Örebro kommun, Örebro läns landsting, Robotdalen och NovaMedTech, samt ett tiotal företag inom olika branscher. Örebro Science Park har i uppdrag att underlätta samverkan mellan aktörerna. I lägenheten så utvecklar, testar och visar vi ny teknik och smarta lösningar för äldres hemmamiljö - för en bättre livskvalitet, större självständighet och högre integritet. 

Läs mer på bloggen Framtidsboende

Gör ett virtuellt besök i lägenheten

ExCITE

ExCITE (coordinated by S. Coradeschi ÖU) Enabling SoCial Interaction Through Embodiment) is a three year European Project that is about evaluation of robotic telepresence that is used for enhancing social interaction. ExCITE is focused particularly on one type of user groups - elderly persons. This project will give elderly people the possibility to try robotic telepresence technologies and in turn provide feedback about how to improve the technology. (see www.excite-project.eu)

Giraff+

Giraff+ (coordinated by S. Coradeschi, ÖU) - an EU-funded STREP which will employ Ängen for the purpose of developing and evaluating domestic activity and physiological monitoring technology for elderly people (see www.giraffplus.eu)

Remote

Remote (coordinated by A. Loutfi ÖU), A NovaMedTech funded project for the purpose of developing alarm systems that can provide soft alarm services by analysing physiological parameters using wearable sensors and smart-phone technology. Ängen is used as a testbed and the research apartment is used a demo facility for the technology (partners include Örebro University, Mälardalens Högskola and D-Safety). 

RobotERA

RobotERA (contact person Alessandro Saffiotti, ÖU) - an EU-funded IP focusing on the development and evaluation of robots for elderly assistance. Developement will include sensor systems, domestic robots and building robots (partners include Örebro University and Länsgården AB). 


Ängen RIA

NovaMedTech projekt "Ängen RIA" (coordinated by F. Pecora, ÖU) - Provides structural funding for the next 1,5 years (renewable to three years), and is intended to support the deployment of research prototypes and establishment of the Ängen RIA´s legal form in a longitudinal perspective.